گاهی اوقات لازم است نسج پستان در دوره شیردهی تحت عمل جراحی قرار گیرد. به عنوان مثال اگر در دوره شیردهی در پستان یک خانم ، توده ای ظاهر شود که نیاز به نمونه برداری با عمل باز باشد. خطری که در این حالت وجود دارد ، اختلال در ترمیم زخم و ادامه ترشح شیر از محل برش جراحی است. به همین دلیل جراحان ترجیح می دهند بجز در موارد ضروری ( مثلا شک به سرطان پستان) از انجام جراحی بر روی پستان در دوره شیردهی اجتناب کنند. به همین دلیل انجام اعمل جراحی زیبایی (ماموپلاستی یا لیفت پستان) دردوره شیردهی منطقی نیست. پس از خاتمه دوران شیردهی ، پستان شروع به کوچک شدن می کند لذا این هم دلیل دیگری است که جراحان پلاستیک ترجیح می دهند تا زمان پایان یافتن این تغییرات ، جراحی را به تاخیر بیندازند تا در قضاوت در مورد عمل جراحی لازم دچار اشتباه نشوند.معمولا زمانی که برای این امر در نظر گرفته می شود، شش ماه است. لذا توصیه می شود اعمال جراحی ماموپلاستی حداقل شش ماه پس از خاتمه دوران شیردهی انجام شود.