انجام ماموپلاستی کاهشی ( کوچک کردن پستان) تا حدودی خطر ابتلا به سرطان پستان را کاهش می دهد. این امر بدلیل حذف مقداری از نسج پستان است که در این عمل برداشته می شود. ماموپلاستی افزایشی (بزرگ کردن پستان با پروتزهای سیلیکونی) شانس ابتلا به سرطان پستان را زیاد نمی کند اما گزارشات محدودی در مورد ابتلا به نوع خاصی از لنفوم ( سرطان لنفاوی) وجود دارد. این گزارشات فعلا در مقایسه با تعداد زیاد انجام این عمل ، بسیار محدود و انگشت شمار است. تا کنون تمام موارد ابتلا به این بیماری در مورد پروتز های با سطح ناصاف بوده است و در پروتزهای با سطح صاف تا کنون چنین عارضه ای گزارش نشده است.