معرفی دکتر مهدی غنچه

فارغ التحصيل پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فارغ التحصيل دوره تخصصی جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فارغ التحصيل دوره فوق تخصص جراحی پلاستیک ، ترمیمی و زیبایی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دارای دانشنامه (بورد ) دوره تخصصی جراحی عمومی و دوره فوق تخصصی جراحی پلاستیک، ترمیمی و زیبایی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران